რა არის ინფორმაციული საზოგადოება? განმარტება

Სარჩევი:

რა არის ინფორმაციული საზოგადოება? განმარტება
რა არის ინფორმაციული საზოგადოება? განმარტება
Anonim

ასეზე ნაკლების წინ, ადამიანი კვირაში დაახლოებით 15 ათას საინფორმაციო შეტყობინებას იღებდა. ახლა ჩვენ ვიღებთ დაახლოებით ათი ათას შეტყობინებას ყოველ საათში. და ამ ინფორმაციულ ნაკადს შორის ძალიან რთულია საჭირო გზავნილის პოვნა, მაგრამ არაფრის გაკეთება - ეს მხოლოდ თანამედროვე საინფორმაციო საზოგადოების ერთ-ერთი უარყოფითი მახასიათებელია.

ფუნქციები

მაშ, რა არის ინფორმაციული საზოგადოება? ეს არის საზოგადოება, რომელშიც დასაქმებულთა დიდი ნაწილი დაკავებულია ინფორმაციის წარმოებაში, შენახვაში ან დამუშავებაში. განვითარების ამ ეტაპზე ინფორმაციულ საზოგადოებას აქვს მთელი რიგი გამორჩეული მახასიათებლები:

 • ინფორმაციას, ცოდნას და ტექნოლოგიას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ცხოვრებაში.
 • საინფორმაციო პროდუქტების, კომუნიკაციებისა თუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების წარმოებაში დასაქმებულთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება.
 • საზოგადოების ინფორმატიზაცია იზრდება, ხოლო გამოიყენება ტელეფონები, ტელევიზია, ინტერნეტი და მედია.
 • იმ გლობალური საინფორმაციო სივრცე იქმნებაუზრუნველყოფს ინდივიდთა ეფექტურ ურთიერთქმედებას. ადამიანები იღებენ წვდომას მსოფლიო საინფორმაციო რესურსებზე. შექმნილი საინფორმაციო სივრცის ფარგლებში მისი თითოეული მონაწილე აკმაყოფილებს საინფორმაციო პროდუქტებისა თუ სერვისების მოთხოვნილებებს.
 • ელექტრონული დემოკრატია, საინფორმაციო ეკონომიკა, ელექტრონული სახელმწიფო და მთავრობა სწრაფად ვითარდება, ჩნდება სოციალური და ეკონომიკური ქსელების ციფრული ბაზრები.
საინფორმაციო ტექნოლოგიები საზოგადოებაში
საინფორმაციო ტექნოლოგიები საზოგადოებაში

ტერმინოლოგია

პირველებმა, ვინც განსაზღვრეს ინფორმაციული საზოგადოება, იყვნენ მეცნიერები იაპონიიდან. ამომავალი მზის ქვეყანაში ამ ტერმინის გამოყენება გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო. მათთან თითქმის ერთდროულად, მეცნიერებმა შეერთებული შტატებიდან დაიწყეს ტერმინი „ინფორმაციული საზოგადოების“გამოყენება. ამ თეორიის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს ისეთმა ავტორებმა, როგორებიც არიან მ.პორატი, ი.მასუდა, რ.კარტსი და სხვები. ამ თეორიამ მიიღო მხარდაჭერა იმ მკვლევარებისგან, რომლებიც სწავლობდნენ ტექნოგენური ან ტექნოლოგიური საზოგადოების ჩამოყალიბებას, ასევე მათგან, ვინც სწავლობდა საზოგადოებაში ცვლილებებს, რაზეც გავლენას ახდენს ცოდნის გაზრდილი როლი.

უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს ტერმინმა „ინფორმაციული საზოგადოება“მტკიცედ დაიკავა თავისი ადგილი ინფოსფეროს სპეციალისტების, პოლიტიკოსების, მეცნიერების, ეკონომისტებისა და მასწავლებლების ლექსიკონში. ყველაზე ხშირად ის ასოცირდებოდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებასთან და სხვა საშუალებებთან, რომლებიც დაეხმარებოდა კაცობრიობას ევოლუციურ განვითარებაში ახალი ნახტომის გაკეთებაში.

კაცი კომპიუტერთან
კაცი კომპიუტერთან

დღეს არსებობს ორი აზრი იმის შესახებ, თუ რა არისსაინფორმაციო საზოგადოება:

 1. ეს არის საზოგადოება, სადაც ინფორმაციის წარმოება და მოხმარება განიხილება მთავარ საქმიანობად, ხოლო ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი.
 2. ეს არის საზოგადოება, რომელმაც შეცვალა პოსტინდუსტრიული, აქ მთავარი პროდუქტი ინფორმაცია და ცოდნაა, საინფორმაციო ეკონომიკა აქტიურად ვითარდება.

ასევე ითვლება, რომ ინფორმაციული საზოგადოების კონცეფცია სხვა არაფერია, თუ არა პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორიის ვერსია. აქედან გამომდინარე, ის შეიძლება განიხილებოდეს როგორც სოციოლოგიური და ფუტუროლოგიური კონცეფცია, სადაც სოციალური განვითარების მთავარი ფაქტორია სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის წარმოება და გამოყენება.

მიდით კონსენსუსამდე

იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენმა შემოიჭრა ინფორმაციული ტექნოლოგია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამ ეფექტებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ინფორმაციას ან კომპიუტერულ რევოლუციას. დასავლეთის სწავლებებში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამ ფენომენს, რასაც მოწმობს შესაბამისი პუბლიკაციების დიდი რაოდენობა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ „ინფორმაციული საზოგადოების“ცნება მოთავსებულია იმ ადგილას, სადაც 70-იან წლებში იყო პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორია.

ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ პოსტინდუსტრიული და საინფორმაციო საზოგადოება განვითარების სრულიად განსხვავებული ეტაპებია, ამიტომ მათ შორის მკაფიო ხაზი უნდა გაივლოს. იმისდა მიუხედავად, რომ ინფორმაციული საზოგადოების კონცეფცია მიზნად ისახავდა პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორიის ჩანაცვლებას, მისი მომხრეები კვლავ ავითარებენ ტექნოკრატიისა და ფუტუროლოგიის მნიშვნელოვან დებულებებს.

ინფორმაციული საზოგადოების როლი
ინფორმაციული საზოგადოების როლი

D. ბელი, რომელმაც ჩამოაყალიბა პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორია, ინფორმაციული საზოგადოების კონცეფციას პოსტინდუსტრიული საზოგადოების განვითარების ახალ ეტაპად მიიჩნევს. მარტივად რომ ვთქვათ, მეცნიერი ამტკიცებს, რომ ინფორმაციული საზოგადოება პოსტინდუსტრიული განვითარების მეორე დონეა, ამიტომ არ უნდა აურიოთ ან შეცვალოთ ეს ცნებები.

ჯეიმს მარტინი. საინფორმაციო საზოგადოების კრიტერიუმები

მწერალი ჯეიმს მარტინი თვლის, რომ საინფორმაციო საზოგადოება რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს:

 1. ტექნოლოგიური. საინფორმაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში.
 2. სოციალური. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი სტიმულია ცხოვრების ხარისხის შესაცვლელად. არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა "ინფორმაციული ცნობიერება", რადგან ცოდნა ფართოდ არის ხელმისაწვდომი.
 3. ეკონომიკური. ინფორმაცია ეკონომიკურ ურთიერთობებში მთავარი რესურსი ხდება.
 4. პოლიტიკური. ინფორმაციის თავისუფლება იწვევს პოლიტიკურ პროცესებს.
 5. კულტურული. ინფორმაცია ითვლება კულტურულ ღირებულებად.

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებას თან მოაქვს მთელი რიგი ცვლილებები. ამრიგად, ეკონომიკაში ხდება სტრუქტურული ცვლილებები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება შრომის განაწილებას. ხალხი სულ უფრო აცნობიერებს ინფორმაციისა და ტექნოლოგიების მნიშვნელობას. ბევრი იწყებს იმის გაცნობიერებას, რომ სრულფასოვანი არსებობისთვის აუცილებელია საკუთარი კომპიუტერული გაუნათლებლობის აღმოფხვრა, რადგან საინფორმაციო ტექნოლოგიები არის ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. მთავრობა მხარს უჭერს განვითარებასინფორმაცია და ტექნოლოგია, მაგრამ მათთან ერთად ვითარდება მავნე პროგრამები და კომპიუტერული ვირუსები.

ინფორმაციული საზოგადოების სტრატეგია
ინფორმაციული საზოგადოების სტრატეგია

მარტინი თვლის, რომ ინფორმაციულ საზოგადოებაში ცხოვრების ხარისხი პირდაპირ დამოკიდებულია ინფორმაციაზე და იმაზე, თუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი მას. ასეთ საზოგადოებაში ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროზე გავლენას ახდენს მიღწევები ცოდნისა და ინფორმაციის სეგმენტში.

კარგი და ცუდი

მეცნიერები თვლიან, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება საზოგადოებაში შესაძლებელს ხდის ორგანიზაციების დიდი კომპლექსების მართვას, სისტემების წარმოებას და ათასობით ადამიანის მუშაობის კოორდინაციას. ორგანიზაციული ნაკრების პრობლემებთან დაკავშირებული ახალი სამეცნიერო მიმართულებების განვითარება გრძელდება.

და მაინც საზოგადოების ინფორმატიზაციის პროცესს აქვს თავისი ნაკლი. საზოგადოება კარგავს თავის სტაბილურობას. ადამიანთა მცირე ჯგუფებს შეუძლიათ პირდაპირი გავლენა იქონიონ ინფორმაციული საზოგადოების დღის წესრიგზე. მაგალითად, ჰაკერებს შეუძლიათ საბანკო სისტემებში შეჭრა და მათ ანგარიშებზე დიდი ოდენობის თანხის გადარიცხვა. ან მედიას შეუძლია გააშუქოს ტერორიზმის პრობლემები, რაც დესტრუქციულ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე.

ინფორმაციული რევოლუციები

"ინფორმაციული საზოგადოების" კონცეფციის ავტორები ამტკიცებენ, რომ სანამ ის საბოლოოდ ჩამოყალიბდება, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების რამდენიმე ეტაპი უნდა გაიაროს:

 1. ენის გავრცელება.
 2. მწერლობის გამოჩენა.
 3. წიგნების მასობრივი ბეჭდვა.
 4. სხვადასხვა სახის ელექტრო კომუნიკაციის აპლიკაციები.
 5. კომპიუტერის გამოყენებატექნოლოგიები.

A. რაკიტოვი ხაზს უსვამს, რომ ინფორმაციული საზოგადოების როლი უახლოეს მომავალში იქნება ცივილიზაციურ და კულტურულ პროცესებზე გავლენის მოხდენა. ცოდნა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფსონი ძალაუფლებისთვის გლობალურ კონკურენციაში.

ფუნქციები

საზოგადოება შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაციულად რამდენიმე თვალსაზრისით:

 • ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ საზოგადოების საინფორმაციო რესურსები ქვეყნის ნებისმიერი წერტილიდან. ანუ, ნებისმიერი ადგილიდან მათ შეუძლიათ წვდომა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მათ საცხოვრებლად სჭირდებათ.
 • ინფორმაციული ტექნოლოგია ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
 • საზოგადოებაში არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო საინფორმაციო რესურსებს.
 • ყველა ინდუსტრიაში არის მუშაობის დაჩქარებისა და ავტომატიზაციის პროცესი.
 • იცვლება სოციალური სტრუქტურები და შედეგად, საინფორმაციო აქტივობები და სერვისები ფართოვდება.
რა არის ინფორმაციული საზოგადოება
რა არის ინფორმაციული საზოგადოება

ინფორმაციული საზოგადოება ინდუსტრიული საზოგადოებისგან განსხვავდება ახალი სამუშაო ადგილების სწრაფი ზრდით. საინფორმაციო ინდუსტრია დომინირებს ეკონომიკური განვითარების სეგმენტში.

ორი შეკითხვა

ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის დინამიზმი ორ მთავარ კითხვას უსვამს საზოგადოებას:

 • ეჩვევა ხალხი ცვლილებას?
 • შეძლებს თუ არა ახალი ტექნოლოგიები საზოგადოების დიფერენციაციის შექმნას?

საზოგადოების ინფორმაციულ საზოგადოებაზე გადასვლისას ადამიანებს შეიძლება შეექმნათ მნიშვნელოვანი პრობლემა. ისინი დაიყოფიან მათზე, ვისაც შეუძლია გამოიყენოს ახალი ცოდნა დატექნოლოგია და ვისაც არ აქვს ასეთი უნარები. შედეგად, საინფორმაციო ტექნოლოგიები დარჩება მცირე სოციალური ჯგუფის ხელში, რაც გამოიწვევს საზოგადოების გარდაუვალ სტრატიფიკაციას და ძალაუფლებისთვის ბრძოლას.

მაგრამ ამ საფრთხის მიუხედავად, ახალ ტექნოლოგიებს შეუძლიათ გააძლიერონ მოქალაქეები მათთვის საჭირო ინფორმაციაზე მყისიერი წვდომით. ისინი მოგცემენ შესაძლებლობას შექმნან, და არა უბრალოდ მოიხმარონ ახალი ცოდნა და მოგცემენ პირადი შეტყობინებების ანონიმურობის შენარჩუნების საშუალებას. თუმცა, მეორე მხრივ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეღწევა პირად ცხოვრებაში საფრთხეს უქმნის პერსონალური მონაცემების ხელშეუხებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ უყურებთ ინფორმაციულ საზოგადოებას, მისი განვითარების ძირითადი ტენდენციები ყოველთვის გამოიწვევს როგორც აღფრთოვანების ზღვას, ასევე აღშფოთების ქარიშხალს. თუმცა, როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროში.

ინფორმაციული საზოგადოება: განვითარების სტრატეგია

როდესაც იქნა აღიარებული, რომ საზოგადოება გადავიდა განვითარების ახალ ეტაპზე, საჭირო იყო შესაბამისი ნაბიჯები. ბევრი ქვეყნის ხელისუფლებამ დაიწყო ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების გეგმის შემუშავება. მაგალითად, რუსეთში მკვლევარები განასხვავებენ განვითარების რამდენიმე ეტაპს:

 1. პირველ რიგში, საფუძვლები ჩამოყალიბდა ინფორმატიზაციის სფეროში (1991-1994).
 2. მოგვიანებით მოხდა პრიორიტეტების ცვლილება ინფორმატიზაციიდან საინფორმაციო პოლიტიკის შექმნამდე (1994-1998)
 3. მესამე ეტაპი არის პოლიტიკის ჩამოყალიბება საინფორმაციო საზოგადოების შექმნის სფეროში (2002 წელი - ჩვენი დრო).
საზოგადოების საინფორმაციო რესურსები
საზოგადოების საინფორმაციო რესურსები

ამ პროცესის განვითარებით სახელმწიფოც არის დაინტერესებული. 2008 წელსრუსეთის ფედერაციის მთავრობამ მიიღო ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოქმედებს 2020 წლამდე. მთავრობამ შემდეგი ამოცანები დააკისრა:

 • საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა მის საფუძველზე ხარისხიანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სერვისის უზრუნველსაყოფად.
 • გაუმჯობესების ხარისხი განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის ტექნოლოგიების განვითარების გზით.
 • ადამიანის უფლებათა სახელმწიფო გარანტიების სისტემის დახვეწა საინფორმაციო სფეროში.
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად.
 • გაიუმჯობესეთ საჯარო მმართველობის ეფექტიანობა.
 • მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ტექნოლოგიების განვითარება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად.
 • შევინარჩუნოთ კულტურა, გავაძლიეროთ მორალური და პატრიოტული პრინციპები საზოგადოების გონებაში, განავითაროთ კულტურული და ჰუმანიტარული განათლების სისტემა.
 • ეწინააღმდეგები ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენებას, როგორც საფრთხეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის.

მსგავსი პრობლემების გადასაჭრელად სახელმწიფო აპარატი ამუშავებს სპეციალურ ღონისძიებებს ახალი საზოგადოების განვითარებისთვის. სოციალური განვითარების დინამიკის საორიენტაციო ინდიკატორების განსაზღვრა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების სფეროში პოლიტიკის გაუმჯობესება. ისინი ქმნიან ხელსაყრელ პირობებს მეცნიერების, ტექნოლოგიების განვითარებისა და მოქალაქეების ინფორმაციისადმი თანაბარი ხელმისაწვდომობისთვის.

დასკვნა

მაშ, რა არის ინფორმაციული საზოგადოება? ეს არის თეორიული მოდელი, რომელიც გამოიყენებააღწერეთ სოციალური განვითარების ახალი ეტაპი, რომელიც დაიწყო ინფორმაციისა და კომპიუტერული რევოლუციის დაწყებით. ამ საზოგადოებაში ტექნოლოგიური საფუძველია არა ინდუსტრიული, არამედ საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

ეს არის საზოგადოება, სადაც ინფორმაცია არის მთავარი ეკონომიკური რესურსი და განვითარების ტემპით ეს სექტორი გამოდის პირველ ადგილზე დასაქმებულთა რაოდენობით, მშპ-ს წილით და კაპიტალის ინვესტიციებით. არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს საინფორმაციო რესურსების შექმნას. ის, პირველ რიგში, მოიცავს განათლებას და მეცნიერებას. ასეთ საზოგადოებაში ინტელექტუალური საკუთრება არის საკუთრების მთავარი ფორმა.

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარება
ინფორმაციული საზოგადოების განვითარება

ინფორმაცია იქცევა სამომხმარებლო პროდუქტად. საზოგადოებაში მცხოვრებ ყველა ადამიანს აქვს წვდომა ნებისმიერი სახის ინფორმაციაზე, ეს გარანტირებულია არა მხოლოდ კანონით, არამედ ტექნიკური შესაძლებლობებითაც. გარდა ამისა, არსებობს საზოგადოების განვითარების დონის შეფასების ახალი კრიტერიუმები. მაგალითად, მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია კომპიუტერების რაოდენობა, ინტერნეტი, მობილური და სახლის ტელეფონები. ტელეკომუნიკაციების, კომპიუტერულ-ელექტრონული და აუდიოვიზუალური ტექნოლოგიების შერწყმის დახმარებით საზოგადოებაში იქმნება ერთიანი ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემა.

დღეს ინფორმაციული საზოგადოება შეიძლება მივიჩნიოთ ერთგვარ გლობალურ ფენომენად, რომელიც მოიცავს: გლობალურ საინფორმაციო ეკონომიკას, სივრცეს, ინფრასტრუქტურას და სამართლებრივ სისტემას. აქ ბიზნეს საქმიანობა ხდება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო გარემო, ვირტუალური ეკონომიკა და ფინანსური სისტემა მთელ მსოფლიოში ვრცელდება.ფართო. საინფორმაციო საზოგადოება იძლევა ბევრ შესაძლებლობას, მაგრამ ის არ გაჩენილა არსად - ეს არის მთელი კაცობრიობის მრავალსაუკუნოვანი საქმიანობის შედეგი.

გირჩევთ: