რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება და რა არის ეს კონცეფცია?

Სარჩევი:

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება და რა არის ეს კონცეფცია?
რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება და რა არის ეს კონცეფცია?
Anonim

მოზარდები ხშირად ფიქრობენ თვითგანვითარებაზე და თვითშეგნებაზე, ეთიკასა და მორალზე, სულიერებასა და რელიგიაზე, ცხოვრების აზრზე. რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მისი შთაბეჭდილებებისა და გამოცდილების გროვა, რომელიც რეალიზდება ცხოვრების პროცესში.

რა არის სულიერება?

მეცნიერებები, როგორიცაა ფილოსოფია, თეოლოგია, რელიგიური კვლევები და სოციალური მეცნიერებები, ეხება სულიერების საკითხებს. რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? ძალიან რთულია მისი განსაზღვრა. ეს არის შინაგანი სამყაროს ფორმირება, რომელიც მოიცავს ცოდნას, გრძნობებს, რწმენას და „მაღალ“(ზნეობრივი და ეთიკური თვალსაზრისით) მიზნებს. რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? განათლება, ოჯახი, ეკლესიაში სიარული და დროდადრო დარიგებები? არა, ეს ყველაფერი არასწორია. სულიერი ცხოვრება არის გრძნობებისა და გონების მიღწევები, გაერთიანებული ეგრეთ წოდებულ სულიერ ფასეულობებში, რაც იწვევს კიდევ უფრო მაღალი მიზნების მშენებლობას.

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება
რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება

სულიერი განვითარების

„ძალა“და „სისუსტე“

რა განასხვავებსსხვებისგან „სულიერად განვითარებული პიროვნება“? რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? განვითარებული, განუყოფელი პიროვნება მიისწრაფვის იდეალებისა და აზრების სიწმინდისაკენ, ის ფიქრობს მის განვითარებაზე და მოქმედებს მისი იდეალების შესაბამისად. ამ მხრივ ცუდად განვითარებული ადამიანი ვერ აფასებს სამყაროს ყველა სიამოვნებას, მისი შინაგანი ცხოვრება უფერო და ღარიბია. მაშ, რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის პიროვნების პროგრესული განვითარება და მისი თვითრეგულირება, მაღალი ღირებულებების, მიზნებისა და იდეალების „ხელმძღვანელობით“.

სოციალური მეცნიერება რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება
სოციალური მეცნიერება რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება

მსოფლიო ხედვის მახასიათებლები

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? ამ თემაზე ნარკვევებს ხშირად სთხოვენ სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს მისწერონ, რადგან ეს ფუნდამენტური კითხვაა. მაგრამ ეს არ შეიძლება განიხილებოდეს ასეთი კონცეფციის ხსენების გარეშე. როგორც „მსოფლიო ხედვა“. Რა არის ეს? ეს ტერმინი აღწერს ადამიანის შეხედულებების მთლიანობას მის გარშემო არსებულ სამყაროზე და მასში მიმდინარე პროცესებზე. მსოფლმხედველობა შეიცავს ინდივიდის დამოკიდებულებას ყველაფრის მიმართ, რაც მის გარშემოა. მსოფლმხედველობის პროცესები განსაზღვრავს და ასახავს იმ გრძნობებსა და აზრებს, რომლებსაც სამყარო წარუდგენს ადამიანს, ისინი აყალიბებენ ჰოლისტურ ხედვას სხვა ადამიანების, ბუნების, საზოგადოების, მორალური ღირებულებებისა და იდეალების შესახებ. ყველა ისტორიულ პერიოდში სამყაროს შესახებ ადამიანის შეხედულებების თავისებურებები განსხვავებული იყო, მაგრამ ასევე რთულია სამყაროზე ერთი და იგივე შეხედულების მქონე ორი ადამიანის პოვნა. ამიტომ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თითოეული ადამიანის სულიერი ცხოვრება ინდივიდუალურია. შეიძლება არსებობდეს მსგავსი იდეების მქონე ადამიანები, მაგრამ არსებობს ფაქტორები, რომლებიც უნდაგააკეთებენ საკუთარ კორექტირებას.

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება განათლება
რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება განათლება

ღირებულებები და ნიშნები

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? თუ ამ კონცეფციაზე ვსაუბრობთ, მაშინ აუცილებელია გავიხსენოთ ღირებულების ორიენტაციის შესახებ. ეს არის ყველაზე ძვირფასი და თუნდაც წმინდა მომენტი ყველა ადამიანისთვის. მთლიანობაში სწორედ ეს მითითებები ასახავს ინდივიდის დამოკიდებულებას რეალობაში მომხდარი ფაქტების, ფენომენებისა და მოვლენების მიმართ. ღირებულებითი ორიენტაციები განსხვავებულია სხვადასხვა ერების, ქვეყნების, საზოგადოების, ხალხის, თემისა და ეთნიკური ჯგუფისთვის. მათი დახმარებით ყალიბდება როგორც ინდივიდუალური, ისე სოციალური მიზნები და პრიორიტეტები. შეიძლება გამოიყოს მორალური, მხატვრული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, პროფესიული და რელიგიური ღირებულებები.

რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება ესე
რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება ესე

ჩვენ ვართ ის, რასაც ვფიქრობთ

ცნობიერება განსაზღვრავს ყოფნას - ასე ამბობენ ფილოსოფიის კლასიკოსები. რა არის ადამიანის სულიერი ცხოვრება? შეიძლება ითქვას, რომ განვითარება არის ცნობიერება, ცნობიერების სიცხადე და აზრების სისუფთავე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთელი ეს პროცესი მხოლოდ თავში ხდება. ცნება „გონებალობა“გულისხმობს რამდენიმე აქტიურ მოქმედებას გზაზე. ის იწყება თქვენი აზრების კონტროლით. ყოველი სიტყვა მოდის არაცნობიერი ან ცნობიერი აზროვნებიდან, რის გამოც მნიშვნელოვანია მათი კონტროლი. მოქმედებები სიტყვებს მოსდევს. ხმის ტონი, სხეულის ენა შეესაბამება სიტყვებს, რომლებიც, თავის მხრივ, წარმოიქმნება აზრებით. თქვენი ქმედებების თვალყურის დევნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი დროთა განმავლობაში ჩვევებად იქცევიან. და დაძლიე ცუდიჩვევა ძალიან რთულია, ჯობია არ გქონდეს. ჩვევები აყალიბებს ხასიათს, ზუსტად ასე ხედავენ სხვა ადამიანები ადამიანს. მათ არ შეუძლიათ აზრების ან გრძნობების ცოდნა, მაგრამ შეუძლიათ შეაფასონ და გააანალიზონ ქმედებები. ხასიათი ქმედებებთან და ჩვევებთან ერთად აყალიბებს ცხოვრების გზას და სულიერ განვითარებას. ეს არის მუდმივი თვითკონტროლი და თვითგანვითარება, რომელიც ქმნის ადამიანის სულიერ ცხოვრებას.

გირჩევთ: